Color Consult CMYK vit outline

PitStop Pro combo landscape CMYK 2017 

Flera stora nyheter och förbättringar i PitStop 

Läs mer om nya PitStop här...

Skala och skärp bilder

Scriptet går igenom alla bilder i dokumentet och skalar om dem så att de ligger i 100% skala i bildramen, bilden beskärs även till ramen. När bilden har rätt storlek läggs oskarp mask på bilden. Scriptet sparar alla nya bilder i en mapp och används en bild på flera ställen så sparas en kopia för varje placering. Detta är en länge saknad funktion som egentligen alltid ska göras för att få högsta bildkvalitet. En kraftigt nedskalad bild blir inte alls bra om inte en anpassning som denna görs.

Skärpningen görs med en Photoshop Action som kan modifieras för att lägga till andra kommandon i Photoshop.