Color Consult CMYK vit outline

PitStop Pro combo landscape CMYK 2017 

Flera stora nyheter och förbättringar i PitStop 

Läs mer om nya PitStop här...

Switch Databasmodul

switch12 boxshot sm

Databasmodulen för Switch automatiserar kommunikationen mellan databasprogram och Switch. För detta behövs inte längre skript, vilket gör det enklare och snabbare för kunder och integratörer att bygga kommunikationsvägar mellan Switch och en MIS eller databas. Denna modul gör att databas integration tillgänglig för fler integratörer och kunder genom att låta dem:

  • Använd värden från en databas där Switch kan använda variabler.
  • Läs, skriv, uppdatera och ta bort information i databaser när ett jobb passerar nya "Databas anslutning" flödeselement.
  • Visualisera innehåll direkt från en databas i Switch Client och PitStop Connect.

Man får riktigt stora möjligheter till fullständing automation med denna modul där inkommande jobb direkt kan kopplas till en arbetsorder och från den hämta uppgifter om upplaga, typ av utskjutning och mycket annat.