Color Consult CMYK vit outline

PitStop Pro combo landscape CMYK 2017 

Flera stora nyheter och förbättringar i PitStop 

Läs mer om nya PitStop här...

Switch Client modul

switch12 boxshot sm

SwitchClient Module är ett separat program som används för att skicka jobb till Switch flöden, och används för att interagera med jobb där så krävs. du kan sätta upp en kontrollpunkt i flödet, när filen kommer dit väntar jobbet på att du ska fatta ett beslut om hur filen ska berabetas vidare i flödet.

Switch Client Modul levereras med 5 Switch Client licenser, möjligör för 5 separata Switchklienter att driva och få tillgång till Switch samtidigt.

Ytterligare klienter kan köpas styckvis efter att man har 5 klienter