Color Consult CMYK vit outline

PitStop Pro combo landscape CMYK 2017 

Flera stora nyheter och förbättringar i PitStop 

Läs mer om nya PitStop här...

Switch PDF Review module

PDF Review skickar en länk från Switch i ett email till kunden. När kunden klicka rpå länken öppnas jobbet upp i en webläsare och visas helt korrekt så som den ska se ut i tryck. Det är jobbfilen som renderas i webläsaren och kunden kan lämna synpunkter om något behöver korrigeras genom notislappar på sidan. Om jobbet är OK så godkänner kunden jobbet och det skickas vidare i Switchflödet.

I dess enklaste konfiguration kan PDF Review köras med endast Switch Core Engine. Men för att få störst nytta bör man även ha Configurator och Metadata modulerna.

Läs mer här...

Relaterade produkter

Ytterligare information