Color Consult CMYK vit outline

Butiken är stängd

Butiken är stängd. Om du vill beställa Epsonbläck eller provtryckspapper kan det fortfarande ordnas.
Gör din beställning med ett email.

Appar för Switch

Med den senaste uppdateringen för Enfocus Switch öppnades möjligheten att skapa appar för Switch. Dessa appar kan lösa enskilda uppgifter och utöka funktionaliten i programmet. Det behövs inga speciella moduler för Switch annat än den för Configurators för att köra en app. Vissa moduler kan dock kräva andra moduler beroende på hur appen fungerar. Vissa appar kan till exempel behöva Metadata-modulen för att man ska kunna tillgodogöra sig det som appen erbjuder.
Gå till Enfocus App Store och ladda hem en 30-dagars demo...

Konvertera Excel till XML

Att använda XML-information i Switch ger stora möjligheter att mer avancerat automatisera produktionen. Ofta skickar kunden data i Excelfiler, det kan vara namnlistor för visitkort, biljetter eller kuponger och mycket mera. Men det kan även vara mer komplexa uppgifter som personifierade broschyrer som ska tryckas digitalt. För att kunna hantera dessa Excelfiler krävs att de sparas om till något annat format för att systemen ska kunna hantera informationen. Om datat ska in i Switch behöver det vara i XML-formatet.

Excel to XML flow

Nu finns det en Switch App som gör jobbet åt dig, du skickar bara in Excelfilen i flödet och ut ur appen kommer XML-filer. Det finns några olika varianter på hur XML-filerna sparas ut. Det vanligaste är att varje Worksheet sparas ut som en egen XML-fil, den filen får då samma namn som Excelarket har. Men man kan också spara ut hela Excelfilen som en enda XML-fil där varje ark har en egen XML-nod. Vilket sätt man väljer beror på vad som ska göras senare med XML-informationen. Ett tredje sätt är också att direkt bädda in Excelfilens information som ett XML-dataset i jobbfilen. Då fungerar det ungefär som XML Pickup eller JDF Pickup gör i Switch.

Om man sparar ut som en XML-fil per Excelark för att senare använda informationen för att importera in i InDesign så kan detta utföras utan att man behöver Switch Metadatamodul. 

Den resulterade XML-filen man får ut kan troligen behöva städas upp lite och då använder man Saxonica Saxon XSLT konverteraren där en XSLT 2.0 fil används för att plocka ut det man vill ha från Excelfilen. XSLT ger stora möjlgheter att bearbeta XML-informationen.

Med denna app får man möjlghet att skapa PDF-dokument från data i en Excelfil med 100% automatik.

skapa dokument

Detta flöde använder Excel to XML-appen för att skapa PDF-filer i olika varianter. Vi anänder en XSLT-konvertering till att dela upp varje rad i Excelfilen till en XML-fil. Baserat på namnet i Excelarken hämtas en tom PDF-mall upp som paras ihop med XML-filen som bäddas in i PDF-filen. Sedan används PDF Toolbox som har en inbyggd PDF-generator där den inbäddade metadatan i den inkommande PDF-filen läggs in på den tomma sidan. Bilder och loggor placeras, vi kan generera olika typer av streckkoder och så klart lägga in text. Den resulterande PDF-filen blir 100% tryckbar med färger definerade i CMYK eller dekorfärger och följer till fullo alla olika PDF-standarder.

Flödet ovan skapar både visitkort och informationsblad från samma Exceldokument som har två ark, ett för visitkortsdatat och ett ark för informationsbladet.

Skapa tumnagelbilder

Ofta finns behov av att spara om stora mängde bilder till tumnagelbilder för kataloger eller web. Den här appen gör det snabbt och enkelt. Den kan spara bilder i formaten Jpeg, Tiff, PNG och GIF och du anger den största storlek i pixlar du vill att bilden ska ha. Med största menas att bildens längsta sida för det nya värdet. Väljer du 200 pixlar så blir en liggande bild 200px bredd eller en stående bild blir 200px hög.

Inställningarna över hur bilden ska sparas om görs i de utgående kopplingarna och ger då möjlighet att spara ut flera olika alternativ av samma bild.

Du har även en enkel möjlighet att bara spara om bilder till andra format. Om du har en rad olika bilder i flera olika format kan du få ut alla som till exempel JPEG.

Make thumbnails flow 

Sortera ut bilder med urklippsbanor

Ibland finns behov av att sortera bilder som har inbäddade urklippsbanor. Man kanske vill spara bilder som Jpeg om de inte har banor och till .PSD om de har banor för att göra bakgrunden genomskinlig. Den här appen gör jobbet åt dig och den är GRATIS!

Den har enkla inställningar, man måste ha två utgångar för denna app, den ena utgången för bilder som har urklippsbana och den andra för bilder som inte har urklippsbanor.

find path

Skicka SMS från Switch

Den här appen kan skicka SMS-meddelanden från Switch. Den fungerar så att när ett jobb passerar appen så skickas ett SMS. Detta kan till exempel skickas till kunder för att ge besked om att deras jobb har ankommit. Ett annat användningsområde är att skicka meddelanden till administratören om något problem uppstår i ett Switchflöde. Telefonnumret som man  skickar till kan komma från variabler i Switch.

Denna app kräver att man har ett abonnemang hos en SMS-tjänst, appen har stöd för flera olika företag som erbjuder denna tjänst. Eventuella SMS-avgifter betalas genom ditt abonnemang hos dessa företag.

Send SMS flow Send SMS prefs

Skicka filer med Sprend från Switch

Den andra appen gör det möjligt att skicka filer från Switch genom Sprend som är populärt för att på ett enkelt sätt att skicka stora filer. När filen har laddats upp av appen till Sprends server går ett email till mottagaren med en länk för att ladda ner filen. Mottagarens emailadress kan komma från en variabel i Switch. För denna app krävs ett konto hos Sprend och det rekommenderas att man använder deras betaltjänst för SprendPro. Gratistjänsten är begränsad till 10 uppladdningar per månad. Med Pro-tjänsten kan man även anpassa utseendet på den websida där mottagaren hämtar filen.

Send with Sprend flow Sprend prefs settings

Här kan du ladda ner ett litet exempelflöde för att ladda ner filer från Sprend med automatik. Det enda som behöver ställas in är mottagande email address med serverinställningarna.

Download from Sprend

 

Apparna finns på den nya Enfocus Appstore, man får en 30 dagars demo för varje app men tjänsterna som dessa appar utnyttjar har begränsade testmöjligheter.