Color Consult CMYK vit outline

ZePrA färgkonverterar automatiskt med hög kvalitet, både med ICC-profiler eller DeviceLinks

Nu när DeviceLinks har etablerats som ett tillförlitligt sätt att göra färgkonverteringar för olika produktionssätt erbjuder ZePrA från Color Logic en automatisk lösning. Du kan enkelt konvertera PDF eller pixelbilder genom ICC-profiler eller DeviceLink-profiler. ZePrA har många funktioner som gör ditt arbetflöde enkelt och lätt att sköta.

ZePrA har en automatisk Wizard som hjälper dig att konfigurera färgservern och med de medföljande DeviceLink-uppsättningarna kommer du långt. Du kan här göra färgkonverteringar för att möta de olika standardnormer inom tryckproduktionen utan att vara färghanteringsexpert. Några klick genom dialogrutorna och du är klar att bearbeta dina filer. ZePrA är hotfolderbaserat och kan hantera PDF, TIFF och JPEG som är i CMYK, RGB eller Gråskala samt även dekorfärger. ZePrA kan ställas in för att hantera olika scenarior av mål och olika typer av konverteringar. Köerna kan sättas upp i fyra olika grundkonfigurationer.

  • Normalisera till dokumentets färgrymd eller "Output intent".
  • Normalisera och konvertera färger till en ny tryckmetod.
  • Tryckfärgsbesparing eller optimera total färgmängd.
  • Direkt färgkonvertering till ny tryckmetod.

Speciella funktioner i ZePrA

Kombinationen av ZePrA och Color Logics DeviceLink-profiler är idag världens enklaste och snabbaste PDF färgserver när det gäller individuell konfiguration. ZePrA är den första lösningen som har fullt stöd för "standard tags" i ICC DeviceLink-profiler och använder som för att definera flödet. Det är dessutom väldigt snabbt. Men ZePrA är inte bara snabb, den levererar också toppkvalitet genom att konvertera till alla PDF/X-standarder (från PDF/X-1a till senaste X-4 och X-5n). Jobben kan enkelt övervakas i översiktsrutan som är indelad i jobb som processas, jobb som väntar och jobb som är klara. Kvaliteten på konverteringen kan enkelt kontrolleras med hjälp av ett integrerat SoftProof-system, det behövs inget tredjepartsverktyg för detta.

ZePrA är förstås inte begränsat till att använda standardprofiler, det är bara ett sätt att snabbt bygga ett fungerande arbetsflöde. Med hjälp av konfigurationsfönstret kan man manuellt skapa vilken kombination som helst av färgkonverteringar som behövs för att lösa uppgiften. Man kan ställa in olika konverteringstyper för varje färgrymd. Inställningar finns för specifika PDF-alternativ, för dekorfärger där det också finns tonkurvsjusteringar.

Fördelar med SmartLink teknik

Color Logic Smartlink RGB

Vänster: Vanlig ICC-profilkonvertering. Höger: Med Color Logic ZePrA SmartLink.

En annan fördel med ZePrA är SmartLink-modulen vars intelligenta mekanism ger tillförlitlig färgkonvertering. Istället för en ren ICC-profilkonvertering med enhetsberoende profiler så genererar SmartLink-modulen en DeviceLink-profil "on-the-fly" baserat på de ICC-profiler som är inblandade i jobbet. ZePrA använder SmartLink för konverteringar RGB till CMYK, CMYK till CMYK, Gråskala till gråskala, Gråskala till CMYK och CMYK till gråskala.

SmartLink kan konfigureras på tre sätt

  • Automatiskt läge, all konvertering kalkyleras i bakgrunden som DeviceLink-profiler baserat på käll- och mål-profiler för RGB, CMYK och gråskala.
  • Det är också möjligt att använda specifika DeviceLink-profiler för speciella konverteringar. När dessa kombinationer av käll- och mål-profiler upptäcks används en speciell DeviceLink-profil som har sparats i en lista. Denna möjlighet är särskilt intressant när man gjort egna DeviceLink-profiler som justerats för ett specifikt mål, till exempel de medföljande DeviceLink-uppsättnignarna från Color Logic.
  • Tredje läget kombinerar de två föregående möjligheterna, Först letar ZePrA i den lista av DeviceLink-profiler som sparats och om ingen av de uppsättnignarna följer kraven skapas en DeviceLink-profil i bakgrunden för detta jobb.

SpotColor modul

ZePrA Färgserver har en modul för hantering av dekorfärger och för att konvertera dessa till CMYK på bästa sätt. Denna modul är ett tillägg och är lämplig där man hanterar dekorfärger i många av jobben. Modulen kan också hantera MultiColor om man har den modulen. Alltså kan man till exempel konvertera Pantone-färger till 6-färgstryck.

Konverteringen av Pantone-färger sker från Lab-definitiionen i dokumentet och gör en DeviceLink-konvertering till bästa möjliga resultat i CMYK. Den här modulen är särskilt lämplig för förpackningstryck. Se den speciella videon om denna modul för mer information.

Integration med Enfocus Switch

ZePrA har stöd för integration med Enfocus Switch där ett helautomatiskt flöde kan byggas upp som analyserar filer och sen väljer rätt konverteringsmetod och tryckmetod. 

Webinar ZePrA

 

 Color Logic ZePrA broschyr (2.42 MB)

 Color Logic översikt (260.62 kB)

 Mer information på Color Logics hemsida...

Enfocus Switch

Enfocus Switch är ett programpaket som kan automatiser hela produktionen på ett tryckeri.
Öppenhet med integration med olika system ger en stor flexibilitet.

Callas pdfToolbox

callas pdfToolbox

pdfToolbox är ett mycket kraftfullt verktyg för att kontrollera pdf-filer och åtgärda fel som upptäcks.
Men pdfToolbox kan så mycket mer, skapa helt nya pdf-filer från metadata. Göra utskjutningar.
Möjligheterna är enorma.

Enfocus Review

Enfocus Review är ett korrektursystem som ger snabba svar från kunden om jobbet kan är godkänt eller ej.
Om det finns synpunkter på dokumentet kan kunden lämna kommenter för åtgärder innan tryck.

PitStop serverPitstop server ger automatisk preflight med kontroll och korrigering av pdf-filer.
Många olika verktyg för att analysera och åtgärda filerna.