Color Consult CMYK vit outline

Intelligent analys och optimering av mätdata.

ColorAnt är en programvara för att bearbeta mätdata innan man gör profiler. Mätdata innehåller ofta felaktiga värden av olika anledningar och det ger dåliga ICC-profiler. Felaktigheterna kan bero på läsfel vid mätningen, dåligt underlag m.m. ColorAnt är verktyget som analyserar mätdata och justerar avvikelser till ett bättre resultat. Vid flera mätningar kan ColorAnt sammanställa mätningarna till ett justerat genomsnittsvärde.

Många verktyg i paletten

Color Logic ColorAnt justering av mätdata

Flera verktyg för att korrigera för optiska vitmedel i papperet. Tonkurvjusteringar för att anpassa till standradnormer, utjämning av kurvor, vitpunktsjustering, genomsnittsjusteringar. Analys av mätdata och optimering, rapportering och visning av data ger en god uppfattning av kvaliteten på mätdata. Ett flertal verktyg för att rätta till felen.

Utökad tryckkvalitet

ICC-profilens kvalitet är helt beroende av mätdatats kvalitet och egenskaper. Genom att analysera och optimera mätdatat med ColorAnt får man en betydligt högre kvalitet på ICC-profilen som leder till större förutsägbarhet i trycket.

tvivorher tvinachher2
Dessa två bilder visar hur tonkurvorna kan se ut före optimering (till vänster) och efter (till höger). Det här gör stor skillnad för slutresultatet.

ColorAnt kan användas för optimera mätdata till alla program som gör ICC-profiler.

 Color Logic ColorAnt broschyr (847.33 kB)

 Läs mer om ColorAnt här...

Beställ produkten här...

{product}611|name|cart|quantityfield|link|border|pricedis3{/product}{product}612|name|cart|quantityfield|link|border|pricedis3{/product}

Enfocus Switch

Enfocus Switch är ett programpaket som kan automatiser hela produktionen på ett tryckeri.
Öppenhet med integration med olika system ger en stor flexibilitet.

Callas pdfToolbox

callas pdfToolbox

pdfToolbox är ett mycket kraftfullt verktyg för att kontrollera pdf-filer och åtgärda fel som upptäcks.
Men pdfToolbox kan så mycket mer, skapa helt nya pdf-filer från metadata. Göra utskjutningar.
Möjligheterna är enorma.

Enfocus Review

Enfocus Review är ett korrektursystem som ger snabba svar från kunden om jobbet kan är godkänt eller ej.
Om det finns synpunkter på dokumentet kan kunden lämna kommenter för åtgärder innan tryck.

PitStop serverPitstop server ger automatisk preflight med kontroll och korrigering av pdf-filer.
Många olika verktyg för att analysera och åtgärda filerna.