Color Consult CMYK vit outline

Color Logic CoPrA är i en klass för sig när det gäller att skapa ICC-profiler.

Om du vill skapa ICC-profiler av högsta kvalitet på ett enkelt sät toch med hög tillförlitlighet? Eller skapa DeviceLink-profiler för CMYK till CMYK konverteringar? Eller redigera färgkonverteringar med kontrollerat resultat? Då är det ColorLogic CoPrA som är alternativet!

 Om du tidigare använt olika programvaror för alla dessa uppgifter och du inte blivit helt nöjd med resultatet så ska du ta en närmare titt på CoPrA. Color Profiling Application blir CoPrA som kombinerar första klassens ICC-profilgenerering och DeviceLink-tekniken som utvecklats av Color Logic.

Att göra profiler ska vara enkelt

När du startar CoPrA får du upp en skärm med några ikoner för de olika funktionerna i programmet, du väljer om du vill skapa en ICC-Profil, en DeviceLink eller en SaveInk-profil. Du kan också välja funktionen att redigera en befintlig DeviceLink-profil. När du gjort ditt val öppnas den delen av programmet.

Copra Homescreen

I CoPrA finner du en rad olika förinställningar som täcker in de flesta olika förhållanden för tryck. Med hjälp av dessa förinställningar behöver du inte gräva ner dig i en rad olika inställningar, Color Logic har gjort jobbet åt dig. Välj det som passar dina förutsättningar och skapa din ICC-profil eller DeviceLink och du får ett bra och pålitligt resultat. När du använt en förinställning kan den sparas och återanvändas med nytt mätdata när du ska göra nya profiler. Du behöver inte vara en färghanteringsexpert för att nå resultat.

Du kan utgår från de befintliga förinställningarna och göra dina egna justeringar och spara dessa som egna förinställningar för kommande profilarbeten.

CoPrA har avancerade justeringar för svartgenerering och hur separationen ska utföras, detta ger dig möjlighet att skapa olika varianter av profiler från samma mätdata för att möta olika behov i reproarbetet med tryckanpassning. Vissa typer av bilder kräver höga nivåer av svartgenerering medan andra bilder knappt tål någon svartgerering alls. Med olika varianter av ICC-profilen kan du anpassa på rätt sätt. För DeviceLinks är det viktigt att kunna styra blandningar av primärfärgerna och kunna behålla renheten i 2-färgsblandningar.

Copra DVL Exceptions

Skapa DeviceLink-profiler genom redigering

En av CoPrAs styrkor är att kunna skapa DeviceLink-profiler genom att redigera data. Dessa profiler används sen i automatiska konverteringsflöden i ZePrA. Proceduren är väldigt enkel, du öppnar en färgkarta i ett bildredigeringsprogram och gör de justeringar av färger som du tycker behövs. Du måste dock ha i åminne att justeringen påverkar hela färgkartan. Utifrån de justeringar du gjort beräknar CoPrA fram en DeviceLinl-profil.

Detta är mycket användbart när du tillexempel vill göra en typ av justering på en stor mängd bilder, förbereda RGB-bilder för CMYK eller bara justera en befintlig DeviceLink-profil. Möjligheterna med denna modul är stora.

Tryckfärgsbesparing – Stabilisera tryckprocessen

Tryckerier är alltid intresserade av att spara tryckfärg, det är en stor kostnad och besparingar på 15-20% är lätta att uppnå med denna funktion. Genom att optimera svartgenereringen kan man reducera mängden Cyan, Magenta och Gult som används i tryckpressen utan att den visuella färgupplevelsen påverkas. Fördelarna för tryckeriet är stora och ger en mycket högre grad av stabilitet i tryckpressen.

 Läs mer om CoPrA här...

Enfocus Switch

Enfocus Switch är ett programpaket som kan automatiser hela produktionen på ett tryckeri.
Öppenhet med integration med olika system ger en stor flexibilitet.

Callas pdfToolbox

callas pdfToolbox

pdfToolbox är ett mycket kraftfullt verktyg för att kontrollera pdf-filer och åtgärda fel som upptäcks.
Men pdfToolbox kan så mycket mer, skapa helt nya pdf-filer från metadata. Göra utskjutningar.
Möjligheterna är enorma.

Enfocus Review

Enfocus Review är ett korrektursystem som ger snabba svar från kunden om jobbet kan är godkänt eller ej.
Om det finns synpunkter på dokumentet kan kunden lämna kommenter för åtgärder innan tryck.

PitStop serverPitstop server ger automatisk preflight med kontroll och korrigering av pdf-filer.
Många olika verktyg för att analysera och åtgärda filerna.