Color Consult CMYK vit outline

Enfocus Switch 13 logotype

Enfocus Switch 13

Programsviten Enfocus Switch har uppdaterats till version 13 med en rad stora förbättringar. En stor nyhet är att logghanteringen och övervakningen av servern nu gör i ett webgränssnitt med större kapacitet och möjligheter. Man har nu kontroll över vad som händer i flödena från sin webläsare. Stöd för Adobes CC-program.

Switch 13 Update 1

Med denna uppdatering introduceras Enfocus App-Store där utvecklare kan sälja egna appar i form av konfiguratorer för Switch. Detta ger nya möjligheter att integrera andra system med Switch eller bara att ta del av en smart lösning som andra Switch-användare utvecklat.

Stöd för Onyx rippar är nytt. 

Automatisera på ditt sätt

  • Enkelt att konfigurera en filmottagning som sorterar filer.
  • Switch låter dig använda dina befintliga programvaror som du redan känner till. Du kan göra arbetsflöden som skapar PDF-filer från dina dokument. Flöden som kontrollerar inkommande PDF-filer och justerar färger. Allt med rapporter.

Enfocus Switch ger dig möjlighet att arbeta smartare. Genom moduluppbyggnaden kan systemet anpassas efter dina behov. Enfocus Switch integreras med befintliga programvaror och styr dom med kommandon eller skript för de uppgifter som krävs för varje fil som skickas in i systemet. På så sätt kan personalen ägna sig åt produktiva uppgifter som ger bättre lönsamhet. Bearbetning av filer går snabbare med automatik och ger större säkerhet mot fel.

switch document management software modulesEnfocus Switch ger dina kunder möjlighet att skicka sina filer som automatiskt tas emot, sorteras och felsöks. Kunden och projektledaren får meddelanden om att filen kommit fram och rapporter från kontrollen. Med vissa moduler måste kunden fylla i ett formulär innan filen skickas, dessa uppgifter används sedan i Switch för att sortera filen och ge systemet information om hur filen ska behandlas. Exempelvis kan annonser sorteras till olika tidningar beroende på kundens uppgifter.

Kombinerar man Enfocus Switch med PitStop Connect och PitStop Server får man ett fulländat mottagningssystem för filer och dokument där filen överförs till rätt mapp på servern och är kontrollerad och klar för tryck utan att någon i personalen behöver göra någonting.

Öka effektiviteten, minska frustrationen

  • Din investering i Switch betalar sig snabbt.
  • De olika kombinationerna av Switch ger olika grad av möjligheter, du kan utöka möjligheterna när dina behov växer.

Moduler

Switch Core Engine

Grundmodulen som krävs för alla installationer, den gör all filhantering som sortering och spårning av filer. Den har även några funktioner för hantering av PDF-filer såsom uppdelning i lösa sidor eller sammanfogning av flera filer till en PDF-fil.

Configurator Module

Med denna modul kan man integrera programvaror som stöds av Switch i ett arbetsflöde så att bearbetning av filerna kan utföras. En rad olika programvaror kan integreras med denna modul.

Databas Module

Integration med databasssytem, med denna modul kan Switch integreras med affärssystemet och till exempel kopplas till ett ordernummer. För arkivering kan ordersystemet peka på den mapp som jobbet finns i.

Metadata Module

För integration med XML, JDF eller XMP data där denna information kan användas i Switch för sortering, emailutskick, bearbetingsalternativ och många andra uppgifter. Används med fördel ihop med PitStop Connect för att kunden ska kunna fylla i ett formulär med information om filen som skickas.

Switch Client Module

Modul för integration med Switch Client och PitStop Connect. Denna modul ger möjlighet till så kallade Submit Points, portar i flödet där kunden över internet kan lämna filer till er Switch server. Switch Client kan också användas inne i ett flöde där jobbet stannar upp och väntar på att en operatör ska fatta ett beslut om hur filen ska gå vidare i flödet.

Scripting Module

Ger möjlighet att styra förlopp i ett Switchflöde med hjälp av Javascript, Visual Basic eller Applescript. Med denna modul finns inga begränsningar över vad som kan utföras på en Switch server med de filer som lämnas in.

Switch Web Service Module

Med denna modul kan man lätt integrera sin Switchserver med ett web-gränsnitt för kommunikation med kunderna. På så sätt kan en webportal integreras med Switch.

Switch Proxy module

Lägger en Switch i en Proxyserver för större säkerhet i kommunikationen över internet. Proxymodulen tar emot filerna och skickar dom vidare in till Switchservern innanför brandväggen.

Performance module

Om Switch ligger på en server med flera processorer och mycket RAM-minne kan man med denna modul öka antalet processer som samtidigt kan köras.

Här är ett exempel på flöde som tar emot filer via Enfocus Connect eller en webportal. Dessa inlämningspunkter har kontakt med företagets affärssystem och hämtar en lista på de aktiva jobb som den kunden har för tillfället. Kunden väljer ett jobbnummer i listan och då hämtas uppgifter om jobbet som används av PitStop server. I första steget kontrolleras sidstorlek, antal sidor och total färgmängd. Om inte PDF-filen stämmer med dessa uppgifter från jobbuppgifterna skickas en rapport tillbaka till kunden med email. Om filen är OK så återrapporteras till affärssytemet att sidstorleken stämmer. Därefter görs en normal preflight på PDF-filen och om den blir godkänd rapporteras även det in till affärssystemet så att projektledaren kan se att jobbet har anlänt och är godkänt för fortsatt behandling. Filen går ut till en jobbmapp och får ett jobbnummerprefix på filnamnet så att filen lätt kan hittas av personalen.

Moduler som kärvs för detta: Core, Client, Metadata, Databas och Configurator.

switch databaseflow

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller se i  butiken...

Enfocus Switch

Enfocus Switch är ett programpaket som kan automatiser hela produktionen på ett tryckeri.
Öppenhet med integration med olika system ger en stor flexibilitet.

Callas pdfToolbox

callas pdfToolbox

pdfToolbox är ett mycket kraftfullt verktyg för att kontrollera pdf-filer och åtgärda fel som upptäcks.
Men pdfToolbox kan så mycket mer, skapa helt nya pdf-filer från metadata. Göra utskjutningar.
Möjligheterna är enorma.

Enfocus Review

Enfocus Review är ett korrektursystem som ger snabba svar från kunden om jobbet kan är godkänt eller ej.
Om det finns synpunkter på dokumentet kan kunden lämna kommenter för åtgärder innan tryck.

PitStop serverPitstop server ger automatisk preflight med kontroll och korrigering av pdf-filer.
Många olika verktyg för att analysera och åtgärda filerna.