Color Consult CMYK vit outline

Butiken är stängd

Butiken är stängd. Om du vill beställa Epsonbläck eller provtryckspapper kan det fortfarande ordnas.
Gör din beställning med ett email.

Terminalprogram i Switch

Det finns flera olika terminalprogram som kan köras i Switch, ett exempel är ImageMagick som hanterar bilder. Det lämpar sig för alla typer av konverteringar av bilder och blir mycket snabbare att använda än Photoshop i Switch.

Terminalprogram eller CLI (CommandLineInterface) har använts länge och är idag fullt utvecklade för att hantera alla möjliga uppgifter med bildfiler eller PDF-filer. Jag tänkte här visa några exempel på flöden i Switch där dessa CLI-program används istället för andra program. Om du ska köra PhotoShop genom Switch måste du ha en installation av PhotoShop på samma dator som Switch ligger på. Med CLI-programmen slipper du det och de är dessutom i regel gratisprogram.

I Switch använder man flödeselementet "Execute Command" för dessa uppgifter, i detta element kan du ange de terminalkommandon som behövs för att CLI-programet ska utföra sin uppgift.

När man kör Execute Command så öppnas inga filer på skärmen, allt processande sker i bakgrunden.

Uppdaterat 2015-10-30

Skapa streckkoder eller QR-koder

Det här är en perfekt uppgift för Switch att lösa med terminalprogram. Det finns flera stycken program som kan göra streckkoder, en del har bara de grundläggande typerna och andra har ett komplett sortiment av streckkoder. Oftast kommer informationen som ska omvandlas som en Excelfil eller någon typ av textfil. Switch har flera funktioner för att ta emot dessa filer och omvandla innehållet till streckkoder. Enklaste varianten är att den spottar ut ett antal EPS eller PDF-filer som streckkoder. Men troligast är väl att dessa koder ska in på en sida i ett dokument. Här finns det också många verktyg man kan använda för att lägga in streckkoderna på en sida.

Nedan är ett exempel som skapar en streckkod som sen placeras på en lottsedel. Lottsedeln ligger som ett malldokument där koden placeras på en bestämd plats på sidan. Flödet tar emot en XML-fil med alla koder, det kan vara åtskilliga tusen poster i filen. Varje kod sparas ut som en textfil i Saxon som sen skickas till ett terminalprogram som heter GNUBarcode. Den genererar en EPS-fil med streckkoden som sen med GhostScript omvandlas till PDF. Sedan används PitStop Server för att modifiera storleken på streckkodsfilen så att koden kommer i rätt position på malldokumentet. Man behöver inte använda PitStop Server för detta, men har man Switch har man även PitStop Server. Sista steget i flödet är att använda PDFToolkit som lägger ihop malldokumentet med streckkodsfilen. Den här processen tar endast några sekunder per fil.

streckkod

QR-koder

På samma sätt kan man skapa QR-koder som är vanligt idag för att hänvisa till websidor från trycksaker men de kan användas på ett mer omfattande sätt. För att skapa QR-koder i flödet ovan så byter man till ett terminalprogramsomheter Qrencode.

Ett exempel på QR-koder i mer variabel form är att infoga visitkortsuppgifter som kan skannas från visitkortet med en telefon och direkt sparas in i adressboken. Fördelen med QR-koder är att de kan innehålla mycket mer information än en vanlig streckkod. Ett annat exempel är inbjudningar eller biljetter till olika evenemang där man kan ha QR-koder som är i kalenderformat, man skannar koden och evenemanget sparas i kalendern. QR-koden kan ju då även innehålla adresser så att man hittar till evenemanget.

Här är ett exempel som skapar visitkort från en Excelfil, malldokumentet innehåller logotyper och annan fast infromation, i övrigt skapas den variabla informationen i Switch.

Excelfilen i XSLX-format sparas om till CSV som den konvrteras till XML, det är två Pythonscript som utför detta. Sen används Saxon med ett XSLT-script som delar upp filen till en XML-fil per post. Vi läser sen in denna XML till Swtich och filen går vidare till Saxon som med ett annat XSLT-script skapar en textfil i VCARD-format. Denna fil kommer till Qrencode som skapar en QR-kod som en EPS-fil. Den går igenom GhostScript och blir en PDF. PitStop Server gör om storleken på PDF-filen med en Actionlist så att QR-koden hamnar på rätt plats på visitkortet och den PDF-filen slås ihop med malldokumentet i PDFToolkit. Sist kommer visitkortsfilen till PitStop Server som från den tidigare inhämtade XML-informationen nu lägger in all textinformation för personens visitkort. 

En Excelfil med 500 personer processas på runt 10 minuter till färdiga tryckbara filer. Om man vill kan man ju avsluta flödet med en utskjutningsfunktion som skapar tryckbara ark. I det fallet kan man ju tänka sig att en del personer ska ha fler visitkort än andra, i XML-filen kan då upplagan anges per person och utskjutningsprogrammet kan ta den informationen och skapa utksjutningsark som optimerar tryckningen.

visitkortflow

ImageMagick

Detta program har i princip fullt stöd för alla de funktioner som kan tänkas för prepress eller annan grafisk produktion. Man kan spara om bilder till ett filformat och med en viss upplösning. Men det finns även ganska avancerade funktioner som kan göras med ImageMagick.

Nedan är ett par exempel på flöden som gjorts för olika kundbehov.

Hitta transparens och sortera

hitta-genomskinlighet

Detta flöde använder först ImageMagick för att hitta bilder som inte har genomskinlig bakgrund. Om det är så sparas de som JPEG i ImageMagick. Om de är genomskinliga hamnar de i Switch Problem Job-folder, detta på grund av att vi har en "True or False" kontroll och i detta fall blir resultatet "False" om bilden har genomskinlighet. Men vi tar hand om bilden ur Problem Jobs-foldern och skickar den till mappen för Transparanta filer. Detta flöde är snabbt och kan processa hundratals bilder per timme.

Frilägg från bana med vit bakgrund

Frilagd-till-vit

Här används ImageMagick till att använda en bana i bildfilen och göra allt utanför banan till vit bakgrund. Det går även att ställa in funktionen så att bakgrunden blir transparent. För stora bildföden för produktbilder blir detta mycket användbart. Idag anlitas företag i Asien för friläggning och beroende på slutmål så kan vissa bildtyper kräva en helt vit bakgrund. I detta fall kan inkommande mapp kopplas till en FTP som då hämtar bilderna från friläggningen med automatik och sparar en färdig bild på servern. Processtiden här är någon sekund för varje bild.

frilagda-bilar

Spara bilder som PDF

bild-till-pdf

För storformatsproduktion eller i andra fall kan det vara önskvärt att ha bilder i PDF-format. De kan då kontrolleras i PitStop eller pdfToolbox som vilken annan PDF-fil som helst. Flödet tar emot vanliga bildfiler och sedan används ImageMagick för att spara bilden som PDF, om filen är i PSD-format slås eventuella lager ihop innan den sparas som PDF. Bilden sparas även med 300 ppi i upplösning. När PDF-filen är klar skickas den vidare till PitStop Server som lägger till nödvändiga boxar i PDF-filen samt lägger på ett utfall på 3mm. Här används den nya funktionen i PitStop 13 som kopierar kanten av bilden och lägger den i utfallet. Nu får man en fullt tryckbar bild i PDF-format.

Man kan ju lägga till andra preflight-kontroller för att se om bilden är tillräckligt stor för att klara en storformatsutskrift

EXIF Tool

XMP-data

Ett annat verktyg heter EXIF Tool och kan fylla på bildens metadatafält med information. Man kan på olika sätt få informationen, till exempel här genom en XML-fil som skickas in samtidigt med bildfilen. Swich läser av XML-innehållet och med EXIFTool lägger vi in metadata på rätt plats i bilden. Med EXIFTool kan man även skapa egna metadatafält och man blir alltså inte bunden till de standardiserade fälten.

Här är ett enkelt flöde som lägger in sökord som kommer med en XML-fil.

Switch har ett eget verktyg för att lägga in XMP-data men det är lite begränsat och klarar inte alla typer av fält.

GhostScript

PDF-to-JPEG

GhostScript är en gratis PostScript-tolk och kan spara om PS- eller PDF-filer till olika format. Eftersom filen rippas blir resutlatet väldigt bra. I det här exemplet sparas PDF-filer om till JPEG-bilder, dels som en fullstor sida och dels som en tumnagelbild där ImageMagick sköter den biten. Även i det här fallet sker processen väldigt snabbt och man har kontroll över en rad olika parametrar så att man får den bildfil man önskar.

I det här exemplet delas först PDF-filen upp i lösa sidor där varje sida sen blir en JPEG-bild.

Har du uppgifter som skulle kunna lösas med någon av dessa lösningar eller andra problem där denna metod kanske skulle kuna hjälpa dig till en effektivare produktion?

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.