Color Consult CMYK vit outline

Enfocus Switch

Enfocus Switch är ett programpaket som kan automatiser hela produktionen på ett tryckeri.
Öppenhet med integration med olika system ger en stor flexibilitet.

Callas pdfToolbox

callas pdfToolbox

pdfToolbox är ett mycket kraftfullt verktyg för att kontrollera pdf-filer och åtgärda fel som upptäcks.
Men pdfToolbox kan så mycket mer, skapa helt nya pdf-filer från metadata. Göra utskjutningar.
Möjligheterna är enorma.

Enfocus Review

Enfocus Review är ett korrektursystem som ger snabba svar från kunden om jobbet kan är godkänt eller ej.
Om det finns synpunkter på dokumentet kan kunden lämna kommenter för åtgärder innan tryck.

PitStop serverPitstop server ger automatisk preflight med kontroll och korrigering av pdf-filer.
Många olika verktyg för att analysera och åtgärda filerna.